தொலைபேசி எண்தோலைநகல் எணமின்னஞ்சல் முகவரி
மாநகர முதல்வர்+94 112 645 384
+94 112 641 754
+94 112 645 384mayormmc@yahoo.com
மாநகர ஆணையாளர்+94 112 645 406+94 112 642 197dmc.moratuwamc@gmail.com

திணைக்கள ஒருங்கிணைப்பு தகவல்

திணைக்களம்திணைக்கள தலைவர்திணைக்கள தலைவரின்பெயர் தொலைபேசி எண்
நிர்வாகத் திணைக்களம்பிரதி மாநகர ஆணையாளர் திருமதி எஸ்.கே. ஜயசுந்தர+94 112 641 214
மாநகர செயலகம்மாநகர செயலாளர்திரு எஸ்.டி தெவரப்பெரும+94 112 645 551
மாநகர நிதித் திணைக்களம்பிரதான மாநகர கணக்காளர்திருமதி என்.டி.டி பிரபோதினி+94 112 648 412
மாநகர நிதித் திணைக்களமமாநகர கணக்காளர் (வருமானம்)திரு தரிந்து குமாரரத்ன+94 112 641 097
பொறியியலாளர் திணைக்களம் (சிவில்)பிரதான மாநகர பொறியியலாளர்திருமதி எம் ருஷானி பெர்னாண்டோ+94 112 645 247
மாநகர பொது சுகாதார திணைக்களம்பிரதான பொது சுகாதார பரிசோதகர்திரு ஏ.பி தர்மசேன+94 112 645 483
மாநகர சட்டத் திணைக்களம்சட்ட அதிகாரிதிரு அசேல மொறகொள்ள+94 112 642 306
மாநகர மிருக வைத்திய திணைக்களம்தலைமை மிருக வைத்திய நிபுணர்டாக்டர் திருமதி என்.எம்.என்.டி திஸ்ஸநாயக+94 112 655 299
மாநகர மின்னியல் திணைக்களம்தொழில்நுட்ப அதிகாரி (மின்)+94 112 641 839
இயந்திர பொறியியலாளர் திணைக்களமஇயந்திர பொறியியலாளர்திரு எச்.என். பிரியசாந்த+94 112 642 205
மாநகர ஆயர்வேத திணைக்களமபிரதான ஆயர்வேத மருத்துவர்டாக்டர் திரு எஸ்.கே. புஷ்பகுமார+94 112 642 858
மாநகர தீயணைப்புப் படைத் திணைக்களமநிலைய பொறுப்பு அதிகாரி (தீ)திரு கே.பி.டி.என். துள்சிரி குமார+94 112 645 454

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

முகவரி :

மொரட்டுவைமாநகர சபை,
மொரட்டுவை

தொலைபேசிஎண் :
+94 112 645 251
+94 112 647 012

தொலைநகல் எண் :
+94 112 645 384

மின்னஞ்சல் முகவரி :
moratuwamc@gmail.com

வரைபடம்